Połówki Bitcoinów?

Veröffentlicht

Obniżanie o połowę Bitcoinów to z góry określony proces, który ma miejsce co 4 lata i zmniejsza o połowę liczbę nowo wydobytych Bitcoinów, które wchodzą do obiegu z każdym nowym blokiem Bitcoinów.