Bitcoin-halvering?

Veröffentlicht

Bitcoin-halvering är en förutbestämd process som sker vart fjärde år och halverar antalet nyutvunna bitcoin som kommer i rullning med varje nytt bitcoin-block.