Är Ethereum bättre än Bitcoin?

Veröffentlicht

Det är svårt att säga. Bitcoin är utformat som ett betalningsmedel utan den nödvändiga betrodda tredje parten och Ethereum är en plattform för smarta kontrakt som använder Ether som bränsle.