Är bitcoin lagligt?

Veröffentlicht

Beroende på ditt hemvist är bitcoin, generellt sett, lagligt i större delen av världen.