Eos


#1 Crypto Exchange
Lowest fees
Free Deposits
300+ Crpytocurrencies
Top Level Security
Free Analytics Tools
Copy Traderno


Eos (EOS) Àr en decentraliserad blockkedje-baserad smart kontraktsplattform för decentraliserade applikationer (Dapps) i kommersiell skala. Eos-plattformen ser ut att bli en av de största plattformarna för smarta kontrakt pÄ marknaden. Den stöder kÀrnfunktioner som gör det möjligt att skapa och utveckla Dapps för enskilda personer och företag. NÀtverket tillhandahÄller verktyg för verifiering, sÀker Ätkomst, dataförvaltning, kommunikation mellan Dapps och internet, behörigheter och anvÀndningshantering.

MÄlet för utvecklingsteamet bakom Eos Àr att skapa en optimal miljö för Dapp-utvecklare och ge tillgÄng till ett flertal olika verktyg som utformats för en effektiv utveckling av Dapp. Plattformen tillhandahÄller en webbaserad verktygssats som fungerar ungefÀr pÄ samma sÀtt som traditionella butiker för appar, till exempel Google Play-butiken. Den webbaserade verktygssatsen skapades för grÀnssnitts-utveckling, vilket underlÀttar för lÀttanvÀnda verktyg vid utveckling av Dapps.

Eos.io styr det Eos blockkedje-baserade nÀtverket. Plattformen bygger pÄ en uppbyggnad som möjliggör vertikal och horisontell skalning av Dapps. EOS-token Àr den ursprungliga digitala tillgÄngen för Eos-plattformen, och den driver hela ekosystemet. Alla innehavare av EOS kan fÄ tillÄtelse att anvÀnda sig av plattformen enbart genom att Àga EOS-tokens, som Àr det sÀtt pÄ vilket man fÄr tillgÄng till Dapp-verktyg och garanteras resurser. EOS anvÀnds för att antingen lÄsa upp Ätkomst till Dapps som redan finns pÄ blockkedjan eller för att skapa Dapps. AnvÀndare som Àger EOS men inte anvÀnder sina tokens för Dapps eller Dapp-utveckling kan hyra ut sin bandbredd till andra anvÀndare.

Eos Algoritm

NÀtverket tillÄter anvÀndare och innehavare av EOS att anvÀnda de resurser som finns tillgÀngliga i blockkedjebaserade nÀtverk samt vÀrdet pÄ deras insatser. ResursanvÀndningen Àr proportionell mot det belopp som noteras i anvÀndarnas insatser i form av EOS. PÄ sÄ sÀtt fÄr man bort transaktionsavgifter pÄ kedjan eftersom varje anvÀndare eller innehavare av EOS kan skicka det antal transaktioner som stÄr i proportion till det antalet EOS-tokens som de Àger.

NÀtverket anvÀnder sig av Delegerat Bevis pÄ Insats (Proof-of-Stake/PoS) som en konsensusalgoritm. DPoS gör möjliggör en blockgenereringstid pÄ 0,5 sekunder, vilket underlÀttar för skalbarhet och snabba överföringar. Kombinationen av DPoS och asynkrona Byzantine Fault Tolerance (aBFT) gör att Eos.io kan accelerera i irreversibilitet. Med DPoS som konsensusprotokollen och aBFT ger algoritmen inom en sekund 100% bekrÀftelse för samtliga transaktioner.

DPoS skiljer sig frÄn den vanliga versionen av Proof-of-Stake dÄ den bygger pÄ konceptet att blockproducenter röstas fram av token-innehavare. PÄ den blockkedja som finns hos PoS röstar token-innehavare istÀllet pÄ blockens giltighet. Eftersom blockproducenterna med högst antal röster vÀljs för att organisera den nya generationen av block genom att konkurrera enbart i det första steget av processen fungerar DPoS snabbare Àn de flesta andra algoritmer. Systemet utgörs av tvÄ steg. Blockproducenter vÀljs i den första fasen, och den andra fasen understödjer en samstÀmmighet bland 21 utvalda blockproducenter.