Bitcoin


#1 Crypto Exchange
Lowest fees
Free Deposits
300+ Crpytocurrencies
Top Level Security
Free Analytics Tools
Copy Traderno


Bitcoin is het eerste voorbeeld van een cryptocurrency met verwijzingen naar Hashcash van A.Back, b-money van W. Dai en Public Key cryptosystems van onder andere R.C. Merkle. Het is een soort asset die traditionele valuta heeft gecombineerd met verificatie op basis van cryptografie, voor het eerst geïntroduceerd als een elektronisch betaalsysteem op basis van wiskundig bewijs.

Bitcoin is een peer-to-peer versie van elektronisch geld dat gebruikt wordt voor betalingen die rechtstreeks van de ene naar de andere partij worden verstuurd zonder dat er een financiële instelling voor nodig is. De bekendste definitie beschrijft Bitcoin als ‘s werelds eerste gedecentraliseerde digitale valuta die beperkt is tot een voorraad van 21M en zonder vertrouwde derde partij. Dit betekent dat geen enkele persoon, organisatie of autoriteit er controle over heeft. Iedereen kan het kopen en iedereen kan het ontvangen.

Bitcoin werd uitgevonden door een persoon of een groep mensen onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto en het werd publiekelijk aangekondigd op bitcoin.org in november 2008. Op 3 januari 2009 werd het eerste block geminet, gelabeld als het Genesisblok met de embedded tekst, “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”. Voor meer informatie over de makers van Bitcoin, volg de link naar de blogpost. 

We kennen Bitcoin als de munt, wat een code is die het eigendomsrecht over de munten weergeeft, een schuldbewijs zeg maar, en Bitcoin als het protocol, een gedistribueerd netwerk dat een balans van de eerder genoemde Bitcoins bijhoudt.

wat is een BTC

Het Bitcoin-symbool is â‚¿ en de Bitcoin koers ticker is BTC (XBT). De rekeneenheid van de Bitcoin is Bitcoin en de aanduiding is honderdste van een miljoenste (0,00000001) met de kleinste eenheid satoshi (sat). Andere alternatieve eenheden voor kleinere bedragen zijn millibitcoin (mBTC) voor 0,001 Bitcoin of 100.000 satoshi’s. De maximale Bitcoinvoorraad is 21M, geregeld door het Bitcoin-algoritme.

Hoeveel is een Bitcoin?

Kleinste Bitcoin-waarde
0. 0000 0001 Satoshi | 1 Bit = 1 Satoshi

 

Milli-Bitcoin
My 0. 001 mBtc → 0.0010 0000 BTC | 100 000 Satoshis

 

1 Bitcoin
1 BTC → 100 000 000 Satoshis

 

 

De Bitcoin-valuta draait op het Bitcoin-netwerk, dat werkt op het Bitcoin-protocol, dat de blockchain wordt genoemd. De blockchain is een gedeeld openbaar ledger met bestanden van Bitcoin-transacties waar het Bitcoin-netwerk op vertrouwt. De blockchain is gebouwd als een keten van blocks die transacties bevatten en wordt onderhouden door een netwerk van communicerende nodes waarop Bitcoin-software draait. Nodes voeren een set regels uit om transacties op het netwerk te verifiëren. Verificatie vindt plaats door middel van het proces dat ‘mining’ wordt genoemd, deze nodes worden ‘executing’ of ‘mining nodes’ genoemd. De nodes zijn er om te zorgen dat alle deelnemers op het Bitcoin-netwerk een consistent beeld van de gegevens hebben. Er zijn vier soorten nodes op de Bitcoin-blockchain: volledige nodes, super nodes, light nodes en de eerder genoemde mining nodes.

Iedereen kan een Bitcoin-gebruiker worden door de open-source software te downloaden. Gebruikers op het netwerk worden geïdentificeerd door Bitcoin-adressen, die verschijnen als willekeurige tekenreeksen van cijfers en letters. Deze adressen zijn pseudo-anoniem, dus Bitcoin kan tot op zekere hoogte anoniem gebruikt worden.

Bitcoin wallet

Bitcoin wordt opgeslagen op een Bitcoin-adres (Public Key) dat gegenereerd wordt met een Private Key (Seed). De Private Key is een reeks getallen en letters die aan het adres zijn gekoppeld. De eigenaar van de Private Key is de eigenaar van de coins die op de Bitcoin-adressen zijn opgeslagen.

Het opslaan van de Bitcoin betekent het opslaan van de Private Key.

Private Keys kunnen op verschillende manieren worden opgeslagen. Ze kunnen worden opgeslagen op een USB-stick, op een computer (volledige node) of op meer gangbare apparaten zoals hardware wallets (Ledger, Trezor). Dit zijn fysieke apparaten die keys versleutelen die nodig zijn om Bitcoin uit te geven. Een veel voorkomende praktijk is dat deze apparaten offline blijven en moeilijker te hacken zijn. Handiger, maar minder veilig, is het opslaan van Bitcoin in een software wallet, een stuk software dat je downloadt en laat draaien op je computer of mobiel apparaat. Een overblijfsel van de eerste dagen Bitcoin is een papieren wallet (paper wallet), afgedrukt op een stuk papier met een eigen key, een Bitcoin-adres en een QR-code die beide vertegenwoordigen. Ze zijn het moeilijkst goed en veilig op te zetten.

Bitcoin kan ook op een exchange worden opgeslagen, maar dit is niet aan te raden. Bitcoins die op een exchange worden opgeslagen, worden opgeslagen op de wallet van een exchange waar de gebruiker geen Private Key voor heeft. Exchanges lopen een groot risico op hacks en daarom is het niet aan te raden om grote hoeveelheden Bitcoins op een exchange te bewaren.

 

Bitcoin-transactie

Een Bitcoin-transactie is een overdracht van waarde tussen Bitcoin wallets en is opgenomen in de blockchain. Bijvoorbeeld: als Alice Bob een Bitcoin stuurt, stuurt ze Bitcoin vanuit haar Bitcoin-wallet dat een Bitcoin-adres genereert, ook wel bekend als de Public Key, vanuit haar Private Key (seed). De nodes op het netwerk die haar intentie zien, bevestigen ten eerste dat ze deze Bitcoin echt heeft en ten tweede dat ze hem nog niet naar iemand anders heeft gestuurd. Alice bewijst dat de Bitcoin van haar is door het te ondertekenen met haar Private Key. Nadat de transactie is gevalideerd, wordt deze opgenomen in een “block” met andere transacties.

De eerste die een Bitcoin kreeg was Cypherpunk Hal Finney, die in 2004 het herbruikbare Proof-of-Work systeem (PoW) had gemaakt. Het eerste transactiebedrag was 50 Bitcoins en die werden verstuurd door Satoshi. Deze transactie vond plaats op 12 januari 2009 en werd opgenomen in block 170.

De eerste bekende commerciële transactie werd bevestigd in 2010 en bestond uit 10.000 Bitcoins voor twee pizza’s. Deze transactie vond plaats in block 57043, op 22 mei 2010 door Laszlo Hanyecz.

Bekijk de huidige Bitcoin-koers voor de handelsparen BTC/USD, BTC/ETH, BTC/EUR.

 

Hoe werkt Bitcoin: Protocollen en architectuur

Bitcoin kan overal worden gebruikt waar er internet is. Het Bitcoin-netwerk is gedecentraliseerd en wordt onderhouden door een netwerk van gebruikers door middel van een consensus van de leden van het netwerk, zonder dat er een centrale autoriteit is die de regels handhaaft. Een groep vrijwillige codeurs zorgt voor de ontwikkeling en een open netwerk van nodes voert het uit. Een node is een computer met Bitcoin-software die de Bitcoin-gebruikers op de hoogte houdt van de informatie. Iedereen kan een node draaien die Bitcoin-transacties door het netwerk stuurt. Sommige nodes zijn mining nodes. Miners leveren een dienst voor het netwerk door transacties te bevestigen die gebruikers elkaar sturen. Miners combineren transacties op het netwerk in blocks. Elk nieuw block verwijst naar het vorige block. Meer blocks vormen een blockchain.

 

Bitcoin Mining

De mining is een gedistribueerd consensussysteem dat wordt gebruikt om lopende transacties te bevestigen door ze in een block op te nemen. Ze ordenen dus chronologisch de transacties in de Bitcoin-blockchain om de neutraliteit van het netwerk te beschermen en overeenstemming tussen de verschillende nodes over de staat van het systeem mogelijk te maken.

Het minen gebeurt volgens een aantal cryptografische regels die voorkomen dat eerdere blocks worden gewijzigd, zodat ze het netwerk “beveiligen” en het probleem van de “dubbele besteding” oplossen. Dit is het geval omdat de miners energie spenderen aan het verdienen van nieuwe Bitcoins. Als een aanvaller zou proberen de chain aan te vallen en een transactie in het verleden te veranderen, zou hij al het werk dat de miners deden opnieuw moeten doen en de langste chain moeten inhalen door evenveel energie te gebruiken.

De stimulans voor de miners om de energie te besteden door de transacties in blocks te verpakken, is de vergoeding van de miners die in elke transactie en in nieuw gemunte Bitcoins is inbegrepen. Elk nieuw block bevat een extra transactie, en is de beloning van de miners. Dit is een proces dat nieuwe Bitcoins in omloop brengt. Elke 10 minuten, in wat het best kan worden opgevat als een loterij, wordt een miner beloond met een nieuwe Bitcoin. Deze nieuwe Bitcoin wordt toegekend aan een miner die een wiskundige rekenopdracht (“hash-functie”) heeft uitgevoerd waarvoor hij energie heeft verbruikt. De taak is het vinden van een nonce, een getal dat in combinatie met de gegevens in het block en door een hash-functie een “hash” oplevert. Het resultaat aan het begin van de hashstring is een geheel getal tussen 0 en 4.294967.296 en moet beginnen met een vooraf bepaald aantal nullen. De hash-functie maakt het onmogelijk om de output te voorspellen, dus miners maken willekeurige gissingen. De moeilijkheid om het getal te berekenen (uitgedrukt in 0 aan het begin van een hashstring) wordt voor elk berekeningsproces, een block, aangepast om ongeveer 10 minuten te duren. De hash rate is de meeteenheid van de rekenkracht van het Bitcoin-netwerk.

Toen de Bitcoin werd gelanceerd, kreeg de miner bij elk block 50 coins toegewezen. Op dit moment is de beloning 12,5 Bitcoins en rond half mei 2020 wordt de beloning gehalveerd. Dit proces vindt elke vier jaar plaats en wordt halvering (halving) genoemd.

Hoe werkt bitcoin mining

Door het willekeurige karakter van mining kunnen individuele miners de hashkracht en het minen combineren als één grote miner in Pool mining. Dit garandeert dat ze regelmatiger blocks zullen vinden en dat de inkomsten uit mining constanter zullen zijn.

Iedereen kan miner worden, maar om te minen heb je rekenkracht en energie nodig. Geld is een representatie van het werk dat nodig is om goederen en diensten te laten produceren en kan worden gezien als opgeslagen energie. Bitcoin is een grondstof die uit energie wordt geslagen met behulp van Proof-of-Work (POW). PoW zet energie om in digitale activa en zo wordt Bitcoin gewonnen.

Proof-of-Work

Wat Bitcoin’s Proof-of-Work doet is dat het gebruik maakt van speciale machines (ASIC’s) om energie om te zetten in Bitcoins, wat gedaan wordt door middel van blockbeloning. De machine die PoW gebruikt voert herhaaldelijk hashbewerkingen uit (gissingen/stemmingen) totdat een toegewezen cryptografische puzzel is opgelost en in ruil voor het uitvoeren van deze taak worden Bitcoins gegeven (blockbeloning). De oplossing van de puzzel bewijst dat een miner energie heeft verbruikt in de vorm van ASIC’s en energie, het bewijs dat een miner aan het werk is gegaan. PoW is een bewijs dat er energie is verbruikt. PoW wordt vooral belangrijk als het gaat om de Bitcoin Ledger. De blockchain kan alleen onveranderlijk zijn als het kostbaar is om dit te doen. Daarom heeft PoW hoge kosten en is het Bitcoin Ledger beveiligd door zijn collectieve hashing power, de som van alle verbruikte energie. PoW is ontworpen om politieke stemmen te veranderen in apolitieke stemmen (hashes) via de omzetting van energie.

De limiet van de Bitcoin-blockgrootte is een variabele in het Bitcoin-protocol die de grootte van de Bitcoin-blockchain beperkt. Dit is een limiet van het aantal transacties dat in één blok kunnen worden opgenomen, wat ongeveer elke 10 minuten gebeurt. Vroeger was de blockgrootte 1 megabyte, of afhankelijk van de grootte van een transactie, gemiddeld drie tot zeven transacties per seconde. In 2017 werd de limiet van de blockgrootte vervangen door een limiet van vier miljoen gewichtseenheden, waardoor de manier waarop gegevens in blokken werden geteld, veranderde. Nu hebben Bitcoin-blocks een theoretische maximale grootte van vier megabyte, maar realistischer twee megabyte.

 

Bitcoin-upgrades

Bitcoin heeft sinds de eerste lancering verbeteringen ondergaan. Het Bitcoin Improvement Protocol (BIP) werd in 2011 geïntroduceerd door Amir Taaki om de ontwikkeling van Bitcoin meer gestructureerd en verantwoordingsplichtig te maken. BIP is een standaard voor het voorstellen van wijzigingen aan het Bitcoin-protocol, hetzij als soft- of hard fork-protocol-upgrades of andere wijzigingen.

Er zijn verschillende Bitcoin Forks, een codebase fork, die een kopie is van de code en normaal gesproken resulteert in een geheel nieuwe cryptocurrency, een blockchain fork, die twee versies van de transactiegeschiedenis brengt. Of een hard fork, een protocolupgrade die regels losmaakt of verwijdert en een soft fork, een protocolupgrade die regels aanscherpt of toevoegt. Soms zijn forks niet gemakkelijk te onderscheiden en kunnen zelfs experts het er niet over eens worden. Leer meer over de grote Bitcoin forks door op de link naar onze blogpost te klikken.

De bekendste protocol-upgrade van Bitcoin uit augustus 2017 is SegWit, Segregated Witness, die de transactievormbaarheid elimineert. SegWit was bedoeld om het Lightning netwerk te ondersteunen om de schaalbaarheid te verbeteren.

Bech32 is een SegWit-adresformaat bepaald door BIP 0173, bekend als “bc1-adressen”. Bech32-adressen zijn een vriendelijke omgeving voor kleine transacties en hebben verbeterde functies op het gebied van foutdetectie. Ze hebben een menselijk leesbaar deel en gebruiken “bc” voor toegang tot het mainnet, terwijl “tb” wordt gebruikt voor testnet. 

Legacy Bitcoin-adressen (ook de originele BTC-adressen)

e.g. 1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2

e.g. 3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy

Het Lightning netwerk is laag twee van het Bitcoin protocol dat in 2015 werd voorgesteld door Joseph Poon en Thaddeus Drya. Het is ontworpen als een overlay van een betalingskanaal voor snelle en goedkope transacties die het hoofdnet niet vertragen. Bliksembetalingen worden niet direct op de Bitcoin-blockchain geregistreerd, maar via kanaalfinanciering en kanaalafsluitende transacties. In de praktijk betekent dit dat bliksemtransacties met minder Bitcoin-transacties op de chain worden afgehandeld.

De beroemdste Bitcoin-hack is de Mt.Gox-hack, die plaatsvond in 2014, toen de Bitcoin exchange uit Tokio in Japan ongeveer 70 procent van alle Bitcoin-transacties wereldwijd afhandelde. De schikkingen met de Bitcoin-traders zijn nog steeds bezig.

 

Bitcoin-prijsontwikkeling

De Bitcoin-prijs is gebaseerd op internationale online beurzen en verandert voortdurend. Sinds het begin in 2009 werd de Bitcoin-prijs beïnvloed door talrijke unieke gebeurtenissen, die niet noodzakelijkerwijs financieel en door de handelaar werden geïnduceerd. Zo volgde de sluiting van de cryptocurrencybeurs Mt. Gox of de Crypto Winter in 2018 op de historisch hoge prijs van de Bitcoin van $19.166 in december 2017.

FAQ

Gemakkelijk: registreren, geld storten en kopen. Je kunt op Tokens.net of in je wallet opslaan.\n\nDe eerste stap om Bitcoin te kopen is een account op een cryptocurrency exchange.\n\n1. Maak een gratis account aan op Tokens.net.\n\n2. Stort cryptocurrency om het te ruilen of koop je eerste Bitcoin met een creditcard.\n\n3.Houd het op je Tokens.net exchange account om mee te traden of bewaar het in je hardware wallet. Bitcoins worden opgeslagen op je eigen Bitcoin-adres.\n\nMeer informatie over hoe je kunt investeren in Bitcoin kun je vinden in onze blogsectie Crypto 101.

Dat hangt af van de markt…maar je kunt altijd kopen voor het bedrag dat je wilt… Hoeveel Bitcoin waard is, wordt altijd uitgedrukt in een andere valuta (meestal dollars, euro’s, ponden gbp, yen of yuan), en het hangt af van de markt. Je kunt altijd de hoeveelheid Bitcoin kopen die je wilt.

Bitcoin is een cryptocurrency. Iedereen kan Bitcoin kopen. Het enige wat je nodig heeft is een gratis Tokens.net account en geld om Bitcoin mee te kopen. Houdt er rekening mee dat digitale valuta zeer volatiel zijn en dat er speculatieve risico’s aan verbonden zitten.

Bitcoin is gemaakt door een individu of een groep onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. De identiteit is tot op de dag niet bekend.

Bitcoin is een digitale asset dat kan worden verhandeld of geruild voor traditionele valuta zoals EUR, USD, GBP, enz.

Het eerste Bitcoin-block werd geminet op 3 januari 2009. Het idee van digitaal geld bestaat al sinds 1982.

Begin met het kopen van satoshis en uiteindelijk zal je een Bitcoin bezitten. Het enige wat je nodig hebt is een Bitcoin wallet die je #url (doe wallet) downloadt en kies een betaalmethode. Koop Bitcoin met een creditcard, een bankoverschrijving of ruil met andere cryptocurrencies.

Je kunt op verschillende manieren Bitcoin kopen. Het handigst is het gebruik van een creditcard of een bankoverschrijving direct naar een exchange.

Een Bitcoinhalvering is een vooraf bepaald proces dat elke 4 jaar plaatsvindt en het aantal nieuw geminede Bitcoins dat in omloop komt met elk nieuw Bitcoin-block halveert.

Bitcoin kan voor veel verschillende doeleinden gebruikt worden, maar de belangrijkste is als geld.

Bitcoin kan worden omgeruild voor cash OTC of bij een lokale crypto-automaat.

Prijsgrafieken kunnen worden weergegeven in verschillende tijdsbestekken, waarbij 15 minuten, 1 uur, 4 uur en 1 dag grafieken het meest populair zijn. De meest gebruikte is de Japanse candlestick grafiek, met rode of groene kleur charts, afhankelijk van de koersbeweging. Het lichaam van elke kaars toont de sluitings- en openingskoers, en hun schaduwen, de laagste en de hoogste koers. De candlestick grafiek helpt bij het bepalen van stijgende of dalende koerspatronen.

De prijs van de Bitcoin verandert voortdurend, kijk wat de huidige Bitcoin-prijs is die bovenaan de pagina wordt weergegeven.

De Bitcoin-wisselkoers is de waarde van een Bitcoin voor omrekening naar een andere valuta.

Ja, je kunt een bestelling die zo klein als 0,001 BTC doen of zo groot als 1 BTC. Bitcoin is een valuta die tot acht decimalen kan worden uitgedrukt. De kleinste eenheid van Bitcoin is een Satoshi. 1 Satoshi is gelijk aan 0,00000001 BTC.

Load More